BARE MINERALS: #IAmAnOriginal
Takashi Kamei

Project: BARE MINERALS #IAmAnOriginal
DP: Takeshi Kamai
Styling: Emma Schwarz
Hair & Makeup: Yuriko Hirose, Sachiko Hayashi
Location: Tokyo